Σάββατο, 15 Νοεμβρίου 2008

displaying holography

ΠΕΡΙ ΟΛΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
Τι είναι τα ολογράμματαΤα οπτικά ολογράμματα είναι τρισδιάστατες απεικονίσεις αντικειμένων.

Ενώ καταγράφονται σε ένα λεπτό φίλμ, δίνουν την ψευδαίσθηση ότι ίπτανται στο χώρο, ότι έχουν δηλαδή βάθος όπως και τα πραγματικά αντικείμενα.

Για την κατασκευή ολογραμμάτων χρησιμοποιείται ακτινοβολία λέηζερ (laser) και οπτικά εξαρτήματα, σε ειδικές εργαστηριακές διατάξεις.


Διαπερατά Ολογράμματα
(transmission holograms)

Τα διαπερατά ολογράμματα

είναι διαφανή και για να σχηματιστεί το είδωλο του αντικειμένου πρέπει να φωτίζονται από πίσω (όπως οι διαφάνειες).Διαπερατό ολόγραμμα

όπου το αντικείμενο φαίνεται ότι ευρίσκεται εμπρός από το ολόγραμμα.

Ανακλαστικά Ολογράμματα(reflection holograms)
Τα ανακλαστικά ολογράμματα πρέπει να φωτίζονται από εμπρός.

Είναι είτε αδιαφανή είτε διαφανή (βλέπουμε και τι υπάρχει από πίσω)όπου το αντικείμενο φαίνεται ότι ευρίσκεται εμπρός από το ολόγραμμα.
Computer generaterd holographic stereograms


Στο εργαστήριό μας έχει σχεδιαστεί και ευρίσκεται σε δοκιμαστικό στάδιο, μηχανή παραγωγής ολογραμμάτων από τρισδιάστατα μοντέλα ηλεκτρονικών υπολογιστών ή από σειρές φωτογραφιών (holographic stereograms)

Εφαρμογές: Δημιουργία ολογραμμάτων από

1) Τρισδιάστατα μοντέλα από προγράμματα όπως τα

3D Studio, LightWave, Bryce

2) Αρχιτεκτονικά μοντέλα

3) Από λήψεις βίντεο ή από σειρές φωτογραφιών.

Με αυτή την μέθοδο μπορούμε να δημιουργήσουμε το ολογράμματα τοπίων, ήδη υπαρχόντων κτιρίων, προσώπων, κλπ.

Ιδεατό παράθυρο
Το ολόγραμμα δημιουργεί ένα ιδεατό παράθυρο.


Το αντικείμενο φαίνεται μόνο μέσα από αυτό το παράθυρο.

Αν κοιτάξουμε έξω από το παράθυρο το αντικείμενο δεν είναι ορατό.

Στο διπλανό σκίτσο το ολόγραμμα φαίνεται ολόκληρο από τη θέση 1.

Από τη θέση 3 δεν φαίνεται, ενώ

από τη θέση 2 φαίνεται το κάτω μισό.


Πώς προβάλονται


Τα ολογράμματα αφού αναρτηθούν στην θέση που επιθυμούμε, φωτίζονται από ορισμένη γωνία με σποτάκι αλογόνου. Ο φωτισμός μπορεί να είναι επάνω η κάτω από το ολόγραμμα.

Αυτό πρέπει να καθοριστεί πριν από την δημιουργία του.

Αφού κατασκευαστεί το ολόγραμμα, η θέση του φωτισμού δεν μπορεί να αλλάξει.

Πώς όμως σχηματίζονται εικόνες και μάλιστα τρισδιάστατες, σε ένα λεπτό διαφανές φίλμ;

Τα φυσικά φαινόμενα που συνεισφέρουν στην δημιουργία των ολογραμμάτων είναι η περίθλαση και η συμβολή του φωτός.

\Ο συνδιασμός του φωτός που εξέρχεται από τις μικρές αυτές πηγές φωτός, δημιουργεί την ψευδαίσθηση ότι το αντικείμενο ίπταται στον χώρο.

Σε ένα ολόγραμμα καταγράφεται η φάση και η ένταση του φωτός που αντανακλά ένα σώμα.

Για την καταγραφή απαιτείται φως από λέηζερ και οπτικά εξαρτήματα τοποθετημένα σε ειδικές διατάξεις